05:51 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng dài hạn sử dụng đất » Đánh giá tiềm năng đất đai

Tiềm năng khai thác đất chưa sử dụng

Quảng Trị hiện còn khoảng 53 nghìn ha đất chưa sử dụng (trong đó có khoảng 10 nghìn ha đất bằng chưa sử dụng; 43 nghìn ha đất đồi núi chưa sử dụng; còn lại núi đá).

Tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại nhằm đón bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn trên địa bàn.

Tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch - dịch vụ

Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên cũng như cảnh quan thiên nhiên nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây và là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hoá, di tích lịch sử cách mạng... Đây là lợi thế quan trọng của Quảng Trị để phát triển du lịch - dịch vụ tổng hợp.

Tiềm năng đất đai để phục vụ cho phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn

Quảng Trị có vị trí là cầu nối của 2 miền Nam - Bắc, có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cửa khẩu La Lay và 7 cửa khẩu phụ được phép thông quan hàng hóa.

Tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Quảng Trị thuộc vùng nhiệt đới ẩm, có nền nhiệt độ cao, ánh sáng dồi dào, lượng mưa lớn và tập trung, ảnh hưởng lớn gió Tây nam khô nóng, thường xuyên xảy ra thiên tai (như lụt, bão, hạn hán...), địa hình phức tạp và chia cắt mạnh. Hệ thống sông suối đa số ngắn và dốc, lòng hẹp nhiều thác ghềnh.