06:16 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Kết luận và đề nghị » Đề nghị

Đề nghị

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị: