20:37 Thứ bảy, 15/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Kết luận và đề nghị » Đề nghị

Đề nghị

Thứ hai - 09/02/2015 10:19
Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị:

- Đề nghị Chính Phủ sớm xem xét phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Quảng Trị để UBND tỉnh có cơ sở thực hiện việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của phương án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Do điều kiện cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vì vậy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị hòa nhập với tiến trình phát triển của cả nước, đề nghị Chính Phủ, các Bộ, Ban ngành và các cấp, các ngành ở địa phương quan tâm đầu tư thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cũng như kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a