05:40 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng dài hạn sử dụng đất » Định hướng dài hạn sử dụng đất

Định hướng sử dụng đất cho giai đoạn 10 năm tới và xa hơn

Vùng miền núi bao gồm 47/141 xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện Hướng Hoá, Đa Krông và một số xã ở phía Tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ. Diện tích tự nhiên khoảng 313.400 ha, dân số 141 nghìn người, chiếm 65% diện tích và 22% dân số toàn tỉnh.

Quan điểm sử dụng đất

Khai thác sử dụng đất theo hướng giải phóng được năng lực sản xuất của các ngành kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ưu tiên phân bổ đất đai cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thúc đẩy kinh tế phát triển, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc và miền núi, quan tâm đầu tư phát triển vùng sâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi.

Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn

Từ những tiềm năng và lợi thế so sánh, thời cơ và thách thức đối với tỉnh Quảng Trị; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn đặt ra như sau: