21:06 Thứ bảy, 15/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Kết luận và đề nghị » Kết luận

Kết luận

Thứ hai - 09/02/2015 10:18
Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) được thể hiện ở những mặt cơ bản sau:

1. Trình tự, nội dung các bước trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 19/2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

2. Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) toàn tỉnh được xây dựng dựa trên sơ sở tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2015, các quy hoạch ngành, lĩnh vực giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020, nhu cầu sử dụng đất các sở, ban ngành, địa phương xác định; tiềm năng và quỹ đất hiện có của tỉnh.

3. Do tổng hợp được đầy đủ các thông tin từ các sở, ban, ngành cũng như trên địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã và cả Trung ương... và căn cứ theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 do Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 tại Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012, Phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được xây dựng cho từng chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong từng giai đoạn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên cơ sở có xét đến tính khả thi, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và đảm bảo môi trường sinh thái.  

4. Xác lập được sự ổn định về mặt pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Là căn cứ để tiến hành giao cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng pháp luật hiện hành, giúp cho các ngành có cơ sở pháp lý đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

5. Chỉ tiêu các loại đất của phương án quy hoạch và các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể trong giai đoạn kế hoạch là khung chung định hướng cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, thị xã và các ngành trên địa bàn tỉnh.

Những kết cụ thể quả đạt được trong phương án quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh

+ Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hoá. Đến năm 2020 hệ thống đô thị của tỉnh được hình thành theo 3 loại rõ rệt, gồm: đô thị công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch.

Việc quy hoạch các khu dân cư nông thôn được phát triển theo hướng đảm bảo tiêu chí nông thôn mới sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ nghèo (theo chuẩn mới) bình quân mỗi năm giảm 2,5 - 3% số hộ nghèo; tạo việc làm mới bình quân hàng năm cho trên 8.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị ở mức dưới 4%.

Việc bố trí đất ở (tăng 1.891 ha) đã giải quyết được nhu cầu dân sinh theo quy mô dân số dự báo đến năm 2020.

+ Đất dành cho công nghiệp, du lịch và dịch vụ thương mại được tính theo phương án có tính khả thi cao nhất, trong đó: công nghiệp được phát triển trên cơ sở hình thành một số khu, cụm có quy mô tập trung, có vị trí thuận lợi, đảm bảo yêu cầu môi trường (tăng 1.901ha với sự hình thành 2 khu và 24 cụm công nghiệp); các trung tâm dịch vụ xây dựng khang trang, góp phần hiện đại hoá cảnh quan kiến trúc đô thị, đáp ứng tốt yêu cầu thương mại; các khu du lịch được phát triển (quỹ đất cho thương mại, dịch vụ tăng gần 2.030 ha) phục vụ đắc lực cho các hoạt động du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng..., đóng góp quan trọng trong việc đưa tỷ trọng GDP của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 18-19%/năm, khu vực dịch vụ tăng 12,5%/năm.

+ Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi đến đất cơ sở giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất:

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư (giao thông 4.158ha; thủy lợi tăng 1.796 ha; đất công trình năng lượng tăng 1.042 ha...), đảm bảo 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp IV, V với 80% được trải nhựa; các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn loại A và B;... Đây vừa là điều kiện để phát triển kinh tế, vừa nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Việc đáp ứng đủ quỹ đất cho hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội (đất dành cho cơ sở giáo dục đào tạo tăng 229 ha, y tế tăng 34 ha, văn hóa tăng 187 ha,...) đã cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn xây dựng, định mức sử dụng đất, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn, giảm dần sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị (đến năm 2020 có 95% dân số thành thị, 90% dân số nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh;trên 60% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế).

+ Việc trồng mới và khoanh nuôi tái sinh rừng theo phương án quy hoạch 3 loại rừng đã cho phép duy trì ổn định, bảo vệ được vốn rừng, đáp ứng được mục tiêu nâng cao độ che phủ bằng cây rừng và đạt trên 50% vào năm 2020, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái.

+ Đất chưa sử dụng được khai thác triệt để, đảm bảo tính tiết kiệm đất và sự hài hoà trong sử dụng đất cũng như cân bằng tự nhiên. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a