05:38 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất » Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Trong kỳ kế hoạch 2011 - 2015 diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 18.640ha (bao gồm đất bằng chưa sử dụng 3.546ha; đồi núi chưa sử dụng 15.009 ha; núi đá không có rừng cây 85 ha). Được sử dụng cho các mục đích sau:

Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 6.234ha, được lấy từ các loại đất sau:

Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích

Đến năm 2015 đất nông nghiệp là 392.280ha, chiếm 82,76% diện tích tự nhiên, thực tăng 10.813ha so với hiện trạng.