00:27 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

Thứ hai - 09/02/2015 09:36
- Giao thông: Phấn đấu đến năm 2020 các tuyến Quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp I – III; Hệ thống đường tỉnh còn lại đạt tiêu chuẩn cấp IV, 100% được nhựa hóa; Các tuyến đường đô thị (thuộc thành phố, thị xã, thị trấn) 100% trải nhựa; Hệ thống đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp IV, V với 80% được trải nhựa; các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn loại A và B.

1.5.1. Chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Phấn đấu đến năm 2020 các tuyến Quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp I – III; Hệ thống đường tỉnh còn lại đạt tiêu chuẩn cấp IV, 100% được nhựa hóa; Các tuyến đường đô thị (thuộc thành phố, thị xã, thị trấn) 100% trải nhựa; Hệ thống đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp IV, V với 80% được trải nhựa; các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn loại A và B.

- Thuỷ lợi:Khai thác triệt để công suất tưới, tiêu của các công trình thủy lợi nhằm đến năm 2020 đảm bảo tưới tiêu ổn định cho 85% diện tích đất canh tác lúa, mở rộng diện tưới cho cây màu, cây công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

- Cấp điện: Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới đạt 100% với mức tiêu thụ điện đạt 500 Kwh/người.

- Nước sạch: Đến năm 2015 có 95% dân số thành thị, 90% dân số nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đến năm 2020 các chỉ tiêu tương ứng đạt 100% và 95%.

- Bưu chính viễn thông:Mật độ điện thoại bình quân đạt trên 80 máy/100 dân vào năm 2020. Tốc độ phát triển thuê bao Internet giai đoạn 2011 - 2015 đạt 26,7%/năm và sau năm 2015 nhu cầu sử dụng Internet của người dân được đáp ứng 95%.

1.5.2. Chỉ tiêu phát triển cơ sở về hạ tầng xã hội

- Giáo dục, đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: Củng cố vững chắc kết quả phổ cập THCS ở 100% xã, phường, thị trấn. Triển khai phổ cập giáo dục bậc trung học và phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2015. Xây dựng cơ sở vật chất hệ thống giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hoá; phấn đấu đến năm 2015 có 100% trường Tiểu học, 60% trường Mầm non công lập, trường THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia và đến năm 2020 đạt 100%. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đúng độ tuổi đạt 100%.

+ Đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề: Từng bước xây dựng cơ sở vật chất Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị, phấn đấu đảm bảo các điều kiện để thành lập Đại học kỹ thuật Quảng Trị thuộc Đại học Huế vào năm 2015. Nâng cấp trường trung học Y tế thành trường cao đẳng; trường Trung học Nông nghiệp và PTNT thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; trường Công nhân kỹ thuật - nghiệp vụ GTVT thành trường Trung học nghiệp vụ GT-VT; trường Trung cấp nghề Tổng hợp lên Cao đẳng nghề trước năm 2015.

- Y tế và chăm sóc sức khỏe:Đến năm 2015 có 100% trạm y tế xã có bác sĩ, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 8 bác sĩ và 25 giường bệnh (chỉ tính tuyến tỉnh và huyện)/1 vạn dân; đến năm 2020 phấn đấu có 10 bác sĩ và 28 giường bệnh/1vạn dân. Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 17% vào năm 2015 và dưới 15% vào năm 2020.

- Văn hóa:Đến năm 2015 có 90% làng, bản, đơn vị; 95% gia đình được công nhận văn hóa và đến năm 2020 cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình, đơn vị văn hóa.

- Thể dục, thể thao:Chú trọng công tác đào tạo vận động viên các môn thể thao có khả năng đạt thành tích cao. Đến năm 2015 có 27% dân số tập luyện thể thao thường xuyên, 16-17% gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao và đến năm 2020 có 30-32% dân số tập luyện thể thao thường xuyên, 19-21% gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao.

- Khoa học công nghệ: Củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu đối với các đề tài khoa học. Phấn đấu đưa tỷ lệ cán bộ khoa học kỹ thuật đạt trên 2 -3% vào năm 2020. Nối mạng thông tin khoa học công nghệ đến 100% số xã, phường. 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn