02:31 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế

Thứ hai - 09/02/2015 09:34
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thời kỳ 2011-2020 đạt bình quân 3,5 - 4,0%/năm. Trong cơ cấu nội bộ, tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm dần đến năm 2015 còn 70,8% và năm 2020 còn 64,5%; lâm nghiệp ổn định tỷ trọng khoảng 5,1 - 5,3%; ngành thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao, chiếm 24,1% năm 2015 và tăng lên 30,4% năm 2020.

1.2.1. Khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản

          - Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thời kỳ 2011-2020 đạt bình quân 3,5 -4,0%/năm. Trong cơ cấu nội bộ, tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm dần đến năm 2015 còn 70,8% và năm 2020 còn 64,5%; lâm nghiệp ổn định tỷ trọng khoảng 5,1 - 5,3%; ngành thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao, chiếm 24,1% năm 2015 và tăng lên 30,4% năm 2020.

          - Tăng diện tích vùng lúa chất lượng cao lên khoảng 15.000 ha vào năm 2015 và khoảng 18.000 -20.000 ha vào năm 2020; bảo đảm an ninh lương thực trước mắt và lâu dài (sản lượng lương thực ổn định trong khoảng 23 - 24 vạn tấn/năm).

- Phấn đấu hàng năm trồng mới khoảng 4.500 ha rừng tập trung. Quy hoạch và từng bước hình thành vùng rừng nguyên liệu theo hướng thâm canh, tập trung nâng độ che phủ rừng lên 48% vào năm 2015 và trên 50% vào năm 2020. Ổn định sản lượng gỗ khai thác hàng năm khoảng 150.000m3/năm trong giai đoạn 2011 - 2015 và khoảng 180.000m3/năm trong giai đoạn 2016 -2020.

- Phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế mạnh, chiếm trên 30% giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp vào năm 2020. Phấn đấu sản lượng thuỷ sản năm 2015 đạt 32 - 33 nghìn tấn, năm 2020 đạt 38 nghìn tấn.

- Tăng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 35% vào năm 2015 và khoảng 40% vào năm 2020. Phát triển ổn định trong chăn nuôi, đến năm 2020 đàn trâu, bò đạt khoảng 120 nghìn con; đàn lợn đạt khoảng 400 nghìn con.

1.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp -xây dựng bình quân thời kỳ 2011-2020 đạt 16-17%, trong đó giai đoạn 2011-2015 đạt 17-18%/năm và giai đoạn 2016-2020 khoảng 16-17%/năm. Mục tiêu đến năm 2020 ngành đóng góp 56% GDP, giải quyết việc làm cho khoảng 24% lao động xã hội.

- Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến năm 2015 tỷ trọng công nghiệp chiếm 49%; đến năm 2020 là 56%.

- Tổng GDP ngành công nghiệp (giá SS) năm 2015 đạt 5.523 tỷ đồng và năm 2020 là 10.390 tỷ đồng.

1.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ, du lịch

            - Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ bình quân thời kỳ 2011-2020 đạt 11-12%, trong đó giai đoạn 2011-2015 đạt 10-11%/năm, giai đoạn 2016 -2020 từ 12-13%/năm.

- Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 21% và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng trên 22%.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 80 - 100 triệu USD và năm 2020 đạt 170 - 200 triệu USD;

- Đến năm 2020, thu hút khoảng 900 nghìn lượt khách đến tham quan, trong đó khoảng 270 nghìn lượt khách quốc tế. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tỷ trọng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn