02:23 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Đánh giá tác động về kinh tế

Thứ hai - 09/02/2015 09:51
Phương án quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2011 - 2020 tỉnh Quảng Trị đã cho thấy chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành đã đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý và sử dụng về đất đai.

Phương án quy hoạch sử dụng đất cũng đã bám sát quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ... đầu tư cơ sở hạ tầng. Điều này được thể hiện rõ ở nhu cầu sử dụng đất của các ngành giao thông, năng lượng, thuỷ lợi, công nghiệp, thương mại dịch vụ ... đều tăng mạnh trong kỳ quy hoạch. Thể hiện như sau:

-Việckhai thác, cải tạo tổng cộng 47.526 ha đất chưa sử dụng đưa vào sản xuất, trong đó mở rộng diện tích đất nông nghiệp 44.299 ha và bố trí cho các mục đích phi nông nghiệp 3.228 ha không chỉ đáp ứng mục đích sử dụng đất tiết kiệm mà còn đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc làm tăng khối lượng sản phẩm nông lâm sản cũng như tạo mặt bằng để kinh tế phi nông nghiệp phát triển.

-Trong nông nghiệp: Ngoài việc khai thác, cải tạo 44.299 ha đất chưa sử dụng vào sản xuất, còn bố trí chuyển đổi 830 ha từ đất lúa 1 vụ - màu sang đất 2 lúa - màu, chu chuyển đất cây hàng năm sang cây lâu năm đạt 7.540 ha, sang nuôi trồng thuỷ sản đạt 642 ha, phát triển kinh tế trang trại 25 ha... góp phần làm tăng diện tích cây trồng có giá trị cao, hiệu quả như cây công nghiệp đặc sản, các loại cây rau màu để nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác, Hệ số sử dụng đất 2,45 -2,5 lần, tăng 0,2 -0,3 lần so với năm 2010, nâng độ che phủ của rừng và cây lâu năm đạt 48% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020. Nâng giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp lên khoảng 55 - 60 triệu đồng, tăng 10 - 12 triệu đồng trong kỳ quy hoạch.

 - Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Việc quy hoạch bố trí đủ mặt bằng cho các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cho hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng với tổng diện tích phục vụ các mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 5.084 ha (trong đó các khu, cụm công nghiệp 1.901 ha; các điểm tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh 2.071 ha) sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế.

- Việc bố trí đất đai cho các mục đích sử dụng theo phương án quy hoạch sử dụng đất là tiền đề và điệu kiện quan trọng để phát triển đồng bộ các ngành kinh tế cũng như các lĩnh vực xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến năm 2015 tỷ trọng công nghiệp chiếm 49%, dịch vụ 31% và nông nghiệp 20%; đến năm 2020 tỷ trọng của 3 khu vực tương ứng là 56%, 31% và 13%. Thu nhập GDP/người đến năm 2015 đạt 32 triệu đồng và năm 2020 đạt 69 triệu đồng. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: sử dụng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn