01:52 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch

Thứ hai - 09/02/2015 10:11
a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 của tỉnh Quảng Trị được dựa trên các căn cứ chính sau:

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND v/v quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND v/v quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND v/v quy định hạn mức giao đất ở, công nghận quyền SDĐ ở đối với thửa đất có vườn ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức tối thiểu để được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND v/v quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010.

- Phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Quảng Trị.

          - Các nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị qua một số năm.

b. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

* Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

          - Thu tiền khi giao đất ở đô thị:

          + Khu vực thành phố Đông Hà và các phường thuộc thị xã Quảng Trị: tính bình quân 1.200.000 đồng/m2.

          + Đối với các khu vực thị trấn và xã thuộc thị xã Quảng Trị: tính bình quân 300.000 đồng/m2.

          - Thu tiền khi giao đất ở nông thôn: tính bình quân 70.000 đồng/m2.

          - Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (đơn giá thuê đất 1 năm tính băng 0,45% giá đất do UBND tỉnh ban hành):

          + Đất khu, cụm công nghiệp du lịch: tính bình quân 150.000 đồng/m2.

          + Các loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác: tính bình quân 200.000 đồng/m2.

          - Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh nông nghiệp: 2.500 đồng/m2

- Các nguồn thu khác (lệ phí trước bạ, thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất,...) được tính bình quân thu qua các năm của tỉnh: 40 tỷ đồng/năm.

          - Đối với các công trình phúc lợi công cộng, công sở được miễn tiền sử dụng đất (theo Nghị định 89/CP).

* Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản: tính bình quân 7.500 đồng/m2.

            - Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm: tính bình quân 11.500 đồng/m2.

          - Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất : tính bình quân 1.500 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị và đất ở nông thôn: được tính bình quân tương đương với đơn giá khi giao đất ở đô thị và giao đất ở nông thôn.

          - Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (có nguồn gốc đất ở) của các hộ gia đình, cá nhân: được tính bình quân tương đương với đất ở.

c. Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất:

* Các khoản thu: 1120 tỷ đồng

- Thu tiền khi giao đất ở đô thị: 660tỷ đồng

- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn: 120tỷđồng

 - Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào sản xuất, kinh doanh PNN: 100tỷ đồng

- Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào sản xuất, kinh doanh NN: 20tỷ đồng

- Các nguồn thu khác (lệ phí trước bạ, thuế chuyển QSDĐ,...): 20tỷ đồng

* Các khoản chi: 597tỷ đồng

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm, đất NTTS: 255 tỷ đồng

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm: 23tỷ đồng

- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất: 5 tỷ đồng

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị: 254tỷ đồng

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn: 65tỷ đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn