06:40 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội » Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất

Trong những năm qua kinh tế tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

Quảng Trị là tỉnh có hệ thống giao thông đa dạng, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và đường biển.

Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn

Toàn tỉnh gồm có 13 đô thị, trong đó có 1 thành phố (đô thị loại III), 1 thị xã (đô thị loại IV) và 11 thị trấn (đô thị loại V). Các đô thị của tỉnh tạo thành 2 chuỗi đô thị theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây. Tổng diện tích đô thị là 17.782 ha, chiếm 3,75% diện tích tự nhiên toàn tỉnh và dân số đô thị năm 2009 có 167.954 người, chiếm 28,03% dân số toàn tỉnh. Chỉ tiêu đô thị đạt 2,74 đô thị/1000 km2.

Dân số, lao động, việc làm và thu nhập

Theo số liệu tổng điều tra dân số, dân số toàn tỉnh là 599.221người (trong đó nữ giới có 301.763 người và nam giới có 297.458 người), dân số khu vực thành thị chiếm 28,02%, chiếm 71,98%.

Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2000 - 2010 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4,4%/năm (giai đoạn 2001 - 2005 đạt 4,74%; giai đoạn 2006 - 2010 đạt 4%/năm), trong đó nông nghiệp tăng 4,63%, thuỷ sản tăng 9,6%, lâm nghiệp tăng 3,4%.

Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong những năm qua tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt mức khá và ổn định qua các thời kỳ. Chất lượng tăng trưởng của một số ngành và lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện.