08:23 Chủ nhật, 06/12/2020

Trang nhất » Tin Tức » Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội » Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn

Thứ hai - 09/02/2015 09:02
Toàn tỉnh gồm có 13 đô thị, trong đó có 1 thành phố (đô thị loại III), 1 thị xã (đô thị loại IV) và 11 thị trấn (đô thị loại V). Các đô thị của tỉnh tạo thành 2 chuỗi đô thị theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây. Tổng diện tích đô thị là 17.782 ha, chiếm 3,75% diện tích tự nhiên toàn tỉnh và dân số đô thị năm 2009 có 167.954 người, chiếm 28,03% dân số toàn tỉnh. Chỉ tiêu đô thị đạt 2,74 đô thị/1000 km2.

2.4.1. Thực trạng phát triển đô thị

Toàn tỉnh gồm có 13 đô thị, trong đó có 1 thành phố (đô thị loại III), 1 thị xã (đô thị loại IV) và 11 thị trấn (đô thị loại V). Các đô thị của tỉnh tạo thành 2 chuỗi đô thị theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây. Tổng diện tích đô thị là 17.782 ha, chiếm 3,75% diện tích tự nhiên toàn tỉnh và dân số đô thị năm 2009 có 167.954 người, chiếm 28,03% dân số toàn tỉnh. Chỉ tiêu đô thị đạt 2,74 đô thị/1000 km2.

- Thành phố Đông Hà đạt đô thị loại III. Là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - kinh tế - vănhoá - xã hội và cũng là địa bàn xây dựng trụ sở khối cơ quan các Sở, Ban ngành của tỉnh. Thành phố Đông Hà có 9 phường với quy mô diện tích 7.296 ha, dân số 82,94 nghìn người. Năm 2005 thành phố Đông Hà (khi đó còn là thị xã) được công nhận là đô thị loại III và đang phấn đấu trở thành đô thị loại II vào trước năm 2020.

- Thị xã Quảng Trị là trung tâm khu vực phía Nam của tỉnh, là đô thị loại IV. Năm 2008 thị xã Quảng Trị được Chính phủ điều chỉnh ranh giới hành chính (một phần diện tích xã Hải Lệ huyện Hải Lăng, xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong) có quy mô diện tích 7.292 ha với tổng dân số 23,22 nghìn người. Đến nay thị xã có 5 đơn vị hành chính (bao gồm 4 phường, 1 xã).

- 11 thị trấn (tất cả đạt đô thị loại V): có 7 thị trấn huyện lỵ (thị trấn Hồ Xá, Gio Linh, Ái Tử, Hải Lăng, Cam Lộ, KrôngKlang, Khe Sanh) và 4 thị trấn khu vực (thị trấn Lao Bảo, Bến Quan, Cửa Tùng, Cửa Việt).

Nhìn chung, quá trình hình thành và phát triển các đô thị còn mới và chưa ổn định (trừ các phường trung tâm của thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị), được hình thành bởi yếu tố “đô” (trung tâm hành chính, chính trị) là chính, yếu tố “thị” (dịch vụ, trao đổi về hàng hoá, kinh tế) còn chưa phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra chậm và tự phát. Tuy đã có sự cố gắng đầu tư nhưng hiện tại hệ thống đô thị của tỉnh còn hạn chế, như sau:

- Trong khu vực đô thị, diện tích đất nông lâm nghiệp, đất chưa sử dụng còn nhiều (trong đó đất nông lâm nghiệp chiếm 57,74%; đất chưa sử dụngchiếm 12,93% tổng quỹ đất đô thị) và sảnxuất nông lâm nghiệp vẫn chiếm phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện...) còn chắp vá, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật; kiến trúc không gian dân cư nhiều khu vực xây dựng chưa đúng quy định làm ảnh hưởng chung đến cảnh quan đô thị. Trong đó:

+ Mật độ giao thông đô thị thấp, chất lượng chưa đảm bảo, bề mặt nhiều tuyến giao thông nội thị còn hẹp. Tỷ lệ đất giao thông/tổng diện tích xây dựng đối với thành phố Đông Hà 12 - 20% (cứng hóa 70%); thị xã Quảng Trị 10 - 18% (cứng hóa 60%); các thị trấn 8 - 16% (cứng hóa 25%).

+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại các đô thị còn thiếu và tập trung khu vực trung tâm, các tuyến đường chính.

+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 13/13 đô thị đã có nước sạch nhưng tỷ lệ được cấp chỉ đáp ứng cho khoảng 65 - 70% dân số thành phố, thị xã và 40 - 50% dân số tại các thị trấn.

- Các cơ sở thương mại - dịch vụ, các công trình văn hoá, công viên văn hóa, phúc lợi công cộng, đang dần được đầu tư xây dựng. Tỷ lệ công viên cây xanh trong đô thị chiếm tỷ lệ thấp.

          - Vẫn còn tồn tại một số các cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm môi trường sống trong các khu dân cư.Thu gom chất thải rắn chủ yếu được thực hiện tại các thành phố, thị xã, các thị trấn thực hiện chưa thường xuyên.

2.4.2. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn

Do đặc điểm hình thành và lịch sử phát triển, là địa bàn có nhiều thành phần dân tộc sinh sống nên các khu dân cư nông thôn ở Quảng Trị được phát triển theo những hình thức khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện và mức độ quần tụ dân cư trong từng khu vực với các tụ điểm dân cư truyền thống như thôn, xóm. Toàn tỉnh hiện có 117 xã với 34.874 ha đất khu dân cư nông thôn, bao gồm trên 1000 cụm dân cư, mật độ bình quân 0,08 thôn xóm/1 Km2. Bình quân chung mỗi xã có khoảng 900 - 1000 hộ sinh sống; mỗi thôn, bản có từ 60 - 120 hộ.

          Nhìn chung cơ sở hạ tầng của hầu hết địa bàn dân cư nông thôn đều ở mức chưa hoàn chỉnh. Hệ thống giao thông, cấp nước, cấp điện còn rất hạn chế còn thiếu, đặc biệt là đối với các khu dân cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người (đất chuyên dùng chiếm tỷ lệ nhỏ 13,12% trong tổng đất khu dân cư).

Những năm qua, việc thực hiện các chương trình định canh định cư, chương trình 327, chương trình xoá đói giảm nghèo, dự án xây dựng trung tâm cụm xã, dự án 135, 661, 30a... đã gắn việc sắp xếp, ổn định dân cư với đất đai sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng nông thôn. Vì vậy đã có tác động hữu hiệu trong việc ngăn ngừa tình trạng du canh du cư và di dân tự do, làm thay đổi dần bộ mặt nông thôn. Đời sống dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến cũ cơ bản ổn định, nhiều nơi được cải thiện, diện đói nghèo đang dần thu hẹp.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: toàn tỉnh, đô thị

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn