01:44 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tình hình quản lý, sử dụng đất

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện

Thứ hai - 09/02/2015 09:07
Thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn cho các địa phương trong tỉnh thực hiện việc quản lý và sử dụng đất.

Kiểm tra rà soát các văn bản đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bãi bỏ các văn bản chồng chéo, hết hiệu lực. Một số văn bản đang quan trọng và còn hiệu lực như: Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND (về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, kế hoạch SDĐ đến năm 2010 và triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020); Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND (v/v quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị); Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND (v/v quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị); Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND (v/v quy định hạn mức giao đất ở, công nghận quyền SDĐ ở đối với thửa đất có vườn ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức tối thiểu để được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị); Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND (v/v Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành từ cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai qua nhiều hình thức như: hội nghị, tiếp dân, trợ giúp pháp lý, lồng ghép các chương trình,  đài, báo, phương tiện thông tin đại chúng....

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn