02:33 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tình hình quản lý, sử dụng đất

Đánh giá nguyên nhân, tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Thứ hai - 09/02/2015 09:22
Thời gian qua quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh giữ vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Việc lập, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã khoanh định được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất trồng cây công nghiệp lâu năm có hiệu quả kinh tế cao; công tác quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng có những chuyển biến tích cực so với thời kỳ trước, từng bước ngăn chặn suy thoái rừng, đất lâm nghiệp; ưu tiên bố trí đủ quỹ đất vào các mục đích phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và các mục đích sản xuất kinh doanh khác; tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thông qua giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng được đưa khai thác đưa vào sử dụng một cách hợp lý, góp phần cân bằng quỹ đất sử dụng vào các mục đích theo yêu cầu phát triển các mục tiêu kinh tế -xã hội của địa phương.

- Nhóm đất nông nghiệp: Hầu hết các chỉ tiêu loại đất chi tiết đạt từ 90% trở lên (trừ đất nuôi trồng thủy sản đạt 65%). Nguyên nhân của chỉ tiêu các loại đất nông nghiệp đạt cao là do trong giai đoạn vừa qua trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, đồng thời triển khai khoanh định đất lâm nghiệp (rà soát quy hoạch, xác định ranh 3 loại rừng) và được sự quan tâm của các cấp, các ngành giao khoán sử dụng đất tới từng chủ có hiệu quả diện tích đất trống đồi núi trọc. Mặt khác trong giai đoạn quy hoạch kỳ trước việc chuyển mục đích diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào xây dựng công trình, quy hoạch khu dân cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được hoặc một số công trình triển khai nhưng diện tích thực hiện thấp hơn nhiều so với diện tích công trình dự báo phải chuyển mục đích.

Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản đạt thấp là do trong kỳ quy hoạch trước, việc quy hoạch dự án nuôi tôm trên cát trên địa bàn các huyện dọc ven biển. Thực tế đến nay vẫn chưa triển khai và nhiều dự án không thực hiện được.

- Nhóm đất phi nông nghiệp: Đạt từ 80% trở lên có: đất sản xuất vật liệu, gốm sứ; nghĩa trang, nghĩa địa; đất tôn giáo, tín ngưỡng; phát triển hạ tầng. Đạt từ 50% đến 80% có đất bãi thải, xử lý chất thải; đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN.

Một số chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt thấp, trong đó:

+ Đối với đất an ninh (đạt 14%): Trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh quy hoạch đất an ninh là 344 ha, thực hiện đến năm 2010 là 336 ha (đạt 98%).

Việc Chính phủ phê duyệt diện tích đất an ninh cho tỉnh là 2408 ha bao gồm cả đất lâm nghiệp của Cơ sở giáo dục Hoàn Cát. Do đó về mặt lý thuyết đạt 14% là không phản ánh đúng thực tế.

+ Đất khu công nghiệp đạt thấp nhất chỉ đạt 23%, nguyên nhân chủ yếu là xuất phát điểm của tỉnh còn thấp, mặc dù tỉnh đã có nhiều chủ trương kêu gọi đầu tư nhưng các nhà đầu tư đến Quảng Trị rất hạn chế;

+ Đất khai thác khoáng sản (đạt 47%): Về cơ bản vẫn đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên quá trình một số dự án khai thác khoáng sản đã thực hiện xong công trình và đã tổ chức phục hồi môi trường nên không thống kê vào đất khoáng sản;

+ Đất ở (đạt 49%): Thực chất chỉ tiêu này vẫn đạt, thậm chí còn vượt (do hàng năm vẫn thực hiện dự án xây dựng các khu dân cư); tuy nhiên do trước đây thống kê đất ở bao gồm cả đất vườn liền kề đất ở (hay còn gọi là vườn tạp). Hiện nay tiêu chí này đã được tách ra đất vườn liền kề đất ở thống kê vào đất nông nghiệp.

Nhìn chung các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản đạt yêu cầu các chỉ tiêu đề ra song trong qua trình thực hiện còn một số nguyên nhân, tồn tại:

- Do quá trình dự báo trong phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước đây việc phát triển sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh khá mạnh mẽ, trên quy mô diện tích lớn, việc quy hoạch dân cư gắn với các trung tâm cụm xã và các khu vực quy hoạch tái định cư tập trung của một số dự án lớn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc triển khai chậmnhư: quy hoạch một số tuyến giao thông ở thành phố Đông Hà (đường Lê Lợi nối dài, đường Trần Phú, Nguyễn Du…), các khu đô thị Phường 5 -Đông Lễ, Sông Hiếu, các khu đô thị Nam Đông Hà,… quy hoạch một số cụm điểm du lịch tại huyện Vĩnh Linh (Cửa Tùng, Vịnh Mốc…), Gio Linh (Cửa Việt), xây dựng các công trình tại khu vực cảng Cửa Việt (xã Triệu An - huyện Triệu Phong), khu vực Mỹ Thuỷ (huyện Hải Lăng)… và có nhiều dự án đăng ký nhu cầu sử dụng đất với quy mô diện tích khá lớn nhưng thực tế triển khai thì thấp hơn nhiều.

- Việc biến động các chỉ tiêu sử dụng đất trong quá trình thực hiện so với các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt còn do một số yếu tố khác, đó là: do thay đổi các chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai; bóc tách diện tích đất chưa sử dụng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng đưa vào diện tích đất khoanh nuôi phục hồi rừng, do quá tình đo đạc ở một số địa phương, thời gian để xác định đất ở, bóc tách đất nông nghiệp trong khuôn viên đất ở. Như vậy đánh giá sự biến động về chỉ tiêu tăng này chưa phản ánh đúng bản chất quá trình, đặc biệt tăng lên của diện tích đất nông nghiệp, việc khai thác đất chưa sử dụng.

- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt ở các cấp chưa nghiêm và thường xuyên. Tình trạng sử dụng đất sai với quy hoạch, kế hoạch chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

- Một số địa phương chưa thực sự coi trọng công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm nên tập trung chỉ đạo cho công tác này còn hạn chế.

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải lùi tiến độ thực hiện.

 - Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng… Chính vì vậy, mặc dù kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp đạt được còn thấp so với chỉ tiêu quy hoạch, nhưng trong thực tiễn sử dụng đất đã phát sinh nhiều công trình nằm ngoài quy hoạch được duyệt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu quy hoạch của tỉnh Quảng Trị đã đề ra trước đây.

- Việc không đồng nhất các chỉ tiêu thống kê các loại đất dẫn đến việc đánh giá các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch không đầy đủ, chính xác.

- Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh chưa cao, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội, đôi khi còn bị động trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất, việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã chưa đồng nhất về thời điểm.

- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan đến sử dụng đất chưa đồng bộ.

- Kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình quá lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế. Mặt khác sức hút đầu tư vào tỉnh không hấp dẫn.

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn